για &

Μουσεία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΗΛΙΟΥ - Ξενοδοχείο Ευήλιον

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

Ακριβώς κάτω από την πλατεία βρίσκεται το Μουσείο λαϊκής τέχνης και ιστορίας Πηλίου, το οποίο στεγάζεται στο αρχοντικό Τοπάλη (1844), και φιλοξενεί ένα πλήθος λαογραφικών εκθεμάτων, όπως παραδοσιακές φορεσιές, βιβλία, παλιές φωτογραφίες, φιρμάνια, το λάβαρο του 1878, τα όπλα της επανάστασης, πίνακες ζωγραφικής του Βολιώτη Ν. Χριστόπουλου κ.α.